Triển lãm tranh phiên bản đề tài Kháng Chiến

19/01/2016

Triển lãm tranh phiên bản đề tài Kháng Chiến tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (15/12/2015 – 15/01/2016)