THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2016

18/04/2016

Bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM thông báo tuyển dụng một số vị trí việc làm như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: 04 vị trí. Vị trí công tác trưng bày, tuyên truyền, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản: 03 người. Vị trí công tác văn...

THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI ĐIÊU KHẮC QUỐC TẾ

21/08/2015

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015); để góp phần hình thành...

Mới nhất

Xem Thêm