Thông tin liên hệ

  (84-8)-3821 6331 - 3829 4441

  btmthcm@hotmail.com

  baotangmythuattphcm.com

  97a Pho Duc Chinh, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HoChiMinh City

Giá vé

Vietnamese: 5.000 VNĐ / Người

Foreigner: 10.000 VNĐ / Người

  Tueday - Sunday: 9AM - 5PM

Đăng ký thuyết minh

Phòng Trưng Bày - Tuyên Truyền

  (84-8) 3829 4441 - 3821 6331 (ext 15)

Đăng ký triển lãm

Ngô Thị Thanh Thúy

  (84-8) 3829 4441 - 3821 6331 (ext 13)

  thuybt91@yahoo.com

Map

Gửi tin nhắn cho chúng tôi